kostninger og kvalitet, og at de sundhedsprofessionelles Sundhedsdataprogrammet er et tværsektorielt udviklingsprogram, Aktstykke nr.
Sundhedsdataprogrammets afvikles fra 2015 til med udgangspunkt i 4 konkrete bølger. Programmet bygger på den fællesstatslige programmodel. Mangler: media ‎ filer ‎ dokumenter ‎ aktstykke ‎ sdp ‎ ashx.
Sundhedsdataprogrammet er et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af IT-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata  Mangler: media ‎ filer ‎ dokumenter ‎ sdp ‎ ashx.