misc Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik.

Beretningen handler om trafikselskabernes arbejde med at harmonisere priserne for billetter til den kollektive trafik (taksterne) og om, hvordan  Mangler: misc.
(Beretning udgivet i tilslutning til»Tolvte Almindelige Beretning om .. retning af en stadig større grad af harmonisering med fællesskabsreglerne. Eurochecks er et resultat af et kollektivt, privat initiativ fra europæiske . antal interventioner fra regeringerne vedrørende trafikken og fastsættelsen af tariffer.
Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. Notatet er baseret på en  Mangler: misc.
Hvorledes kan den planlagte Nabuco-rørledning ændre situationen omkring eksport af gas til Europa? Strategi for brug af eksterne eksperter. Det er dog udviklingslandene, der bliver ramt hårdest af kreditkrisen. Det gælder kun for nybyggeri. Hvilke frister gør sig gældende for de enkelte programmer og lande?